Islamic Relief Nederland Wees

Laat een weeskind
weer kind zijn!

Sponsor een wees

Wereldwijd worden er meer dan 45.000 weeskinderen gesponsord door Islamic Relief, waarvan meer dan 2.500 door Islamic Relief Nederland


Weeskinderen

Heb je een vraag / opmerking?